Може да спадаме под класификатора на „оръжейни магазини“, но не сме типичен пример за такъв. Накратко, от нас може да закупите детайли, части, аксесоари и каквото друго си харесате, но тези неща, които предлагаме, не подлежат на контролен режим от съответните държавни институции, като Служба „КОС“ например!

Въпреки, че част от детайлите, които ще видите изложени за продажба, са част от други цели детайли, които от своя страна подлежат на режим, всичките ни артикули не подлежат на регистрация и контрол.

Системно и изчерпателно, дори и в най-малкия детайл проверяваме и следим промените в законодателството, така, че Ви гарантираме статуса на харесания от Вас детайл.

Наясно сме, че може да възникнат необходимости от закупуването на детайл, който от своя страна подлежи на регистрация. Ако възникне такава ситуация, може да намерим най – доброто предложение и решение за Вашия казус, като се възползваме от широката си мрежа и контакти с оръжейни производители. Накратко, търсеният от Вас детайл, който подлежи на регистрация и контрол, може да бъде осигурен.

За повече информация и възникнали въпроси, моля използвайте изнесената форма за контакт с нас!

Leave a comment

Contact us